MÀN HÌNH LUMIA

MÀN HÌNH LUMIA

 LINH KIỆN HOÀNG OANH

VĂN PHÒNG: LẦU 1 :259 độc lập ,tân quý ,tân phú

Tel : 0933.33.99.78
Email: linhkienhoangoanh@gmail.com
Website: linhkienhoangoanh.com

 

MÀN HÌNH LUMIA 430 LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH LUMIA 435 LIÊN HỆ 6T (test) 
 MÀN HÌNH LUMIA 520 LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH LUMIA 530  LIÊN HỆ 6T (test) 
 MÀN HÌNH LUMIA 535 LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH LUMIA 540   LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH LUMIA 625 zin LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH LUMIA 630
LIÊN HỆ  6T (test) 
 MÀN HÌNH LUMIA 640
LIÊN HỆ  6T (test) 
 MÀN HÌNH LUMIA 640XL  LIÊN HỆ  6T (test) 
 MÀN HÌNH LUMIA 720 ZIN LIÊN HỆ  6T (test) 
 MÀN HÌNH LUMIA 730 or LIÊN HỆ 6T (test) 
 MÀN HÌNH LUMIA X LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH LUMIA X2 LIÊN HỆ 6T (test) 
 MÀN HÌNH LUMIA XL LIÊN HỆ  6T (test) 
 MÀN HÌNH LUMIA 1320 ZIN  LIÊN HỆ  6T (test) 

 

 

 

 

Các bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 0934.122.223
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype LK sỉ Hoàng Oanh
0934.122.223
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype Linh kiện sỉ Hoàng Oanh
0934.122.223

FACEBOOK