MÀN HÌNH OPPO

MÀN HÌNH OPPO

 

LINH KIỆN HOÀNG OANH
VĂN PHÒNG: LẦU 1 :259 độc lập ,tân quý ,tân phú

Tel : 0933.33.99.78
Email: linhkienhoangoanh@gmail.com
Website: linhkienhoangoanh.com

 

MÀN HÌNH OPPO A3S THEO MÁY  LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO A3S  AAA (DÂY VÀNG ,ĐEN ĐA NĂNG XÀI CHUNG) LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO A11 (JOY 3) LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO A31 (NEO 5) LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO A33 (NEO 7) LIÊN HỆ 6T (test) 
MÀN HÌNH OPPO A33 (NEO 7) ZIN TM LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO A35 (F1) ZIN TM LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO A37 (NEO 9) ZIN  LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO A37 (NEO 9) THEO MÁY  LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO A39 (NEO 9S) LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO A51 (MICRRO 5) ZIN  LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO A57 (F3 LITE) LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO A59 (F1S)  CÓ IC ZIN LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO A59 (F1S) THEO MÁY  LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO A71 LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO A83 ZIN LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO R1001 LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO R2001 LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO R827 LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO R829  LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO R831 LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO R7S oled  LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO R9 (F1 PLUS) AA
LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO R9 (F1 PLUS) AMOLED LIÊN HỆ 6T (test) 
 MÀN HÌNH OPPO F3 OR LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO F3 PLUS AAA LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO F5 OR LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO FIND 7 (X9006) LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO F7 OR LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO A1K ZIN LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO A7- A5S ZIN LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO F11 ZIN LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO F11 FRO ZIN LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO F9 OR LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH OPPO F7 YOUNG  LIÊN HỆ 6T (test)

Các bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 0933.33.99.78
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype LK sỉ Hoàng Oanh
0933.33.99.78
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype Linh kiện sỉ Hoàng Oanh
0933.33.99.78

FACEBOOK