MÀN HÌNH SAMSUNG AA METAL

MÀN HÌNH SAMSUNG AA METAL

LINH KIỆN HOÀNG OANH
VĂN PHÒNG: LẦU 1 :259 độc lập ,tân quý ,tân phú

Tel : 0933.33.99.78
Email: linhkienhoangoanh@gmail.com
Website: linhkienhoangoanh.com

  

 MÀN HÌNH SAMSUNG J120 AA METAL   230 6T (test) 
 MÀN HÌNH SAMSUNG J250 AA METAL   230 6T (test) 
 MÀN HÌNH SAMSUNG J3 AA METAL    185 6T (test) 
 MÀN HÌNH SAMUNG J5 AA METAL    185 6T (test) 
 MÀN HÌNH SAMSUNG J510 AA METAL  240   6T (test)
 MÀN HÌNH SAMSUNG J7 AA METAL   215   6T (test)
 MÀN HÌNH SAMSUNG J8 AA METAL  320  6T (test)
 

 

 

Các bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 0933.33.99.78
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype LK sỉ Hoàng Oanh
0933.33.99.78
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype Linh kiện sỉ Hoàng Oanh
0933.33.99.78

FACEBOOK