MÀN HÌNH SAMSUNG MELTAL QX

MÀN HÌNH SAMSUNG MELTAL QX

 

LINH KIỆN HOÀNG OANH
 VĂN PHÒNG: LẦU 1 :259 độc lập ,tân quý ,tân phú

Tel : 0933.33.99.78
Email: linhkienhoangoanh@gmail.com
Website: linhkienhoangoanh.com

MÀN HÌNH SAMSUNG J3 METAL QX  Liên hệ 6T (test)
 MÀN HÌNH SAMSUNG J5 METAL QX Liên hệ 6T (test)
 MÀN HÌNH SAMSUNG J120 METAL QX  Liên hệ 6T (test)
 MÀN HÌNH SAMSUNG J7  METAL QX  Liên hệ 6T (test)
 MÀN HÌNH SAMSUNG J710 METAL QX Liên hệ 6T (test)
 MÀN HÌNH SAMSUNG J4 METAL QX  Liên hệ 6T (test)
 MÀN HÌNH SAMSUNG  J2 METAL QX Liên hệ  6T (test)
 MÀN HÌNH SAMSUNG A8 PLUS  METAL QX Liên hệ 6T (test)
 MÀN HÌNH SAMSUNG A6 PLUS  METAL QX Liên hệ 6T (test)
 MÀN HÌNH SAMSUNG A20  METAL QX  Liên hệ 6T (test) 

 

Các bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 0933.33.99.78
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype LK sỉ Hoàng Oanh
0933.33.99.78
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype Linh kiện sỉ Hoàng Oanh
0933.33.99.78

FACEBOOK