MÀN HÌNH ZENPHONE

MÀN HÌNH ZENPHONE

 

LINH KIỆN HOÀNG OANH
VĂN PHÒNG: LẦU 1 :259 độc lập ,tân quý ,tân phú

Tel : 0933.33.99.78
Email: linhkienhoangoanh@gmail.com
Website: linhkienhoangoanh.com

 

MÀN HÌNH ZENPHONE 2 (550) LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE 2 (551) LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE 2 (5.0) LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE 3 (5.2) LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE 3 (5.5) LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE 3 MAX (5.2) LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE 3 MAX (5.5) LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE 4 LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE 4 MAX (5.2) LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE 4 MAX (5.5) LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE 4.5 LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE 5 LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE 6 LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE C LIÊN HỆ 6T (test) 
 MÀN HÌNH ZENPHONE GO 4.5 LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE GO 5.0 LIÊN HỆ 6T (test) 
 MÀN HÌNH ZENPHONE GO 5.5 LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE MAX  LIÊN HỆ 6T (test) 
 MÀN HÌNH ZENPHONE SELFIE LIÊN HỆ 6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE LASER (5.0) LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH ZENPHONE LASER (5.5) LIÊN HỆ  6T (test)
 MÀN HÌNH ASUS TAP K012 LIÊN HỆ   6T (test)

Các bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 0934.122.223
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype LK sỉ Hoàng Oanh
0934.122.223
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype Linh kiện sỉ Hoàng Oanh
0934.122.223

FACEBOOK